• Velg webside

Misjon og verdier

Altrans misjon er å hjelpe organisasjoner og bedrifter med å skape og utvikle nye produkter og tjenester. 

Sammen skaper vi innovative løsninger som gjør våre kunder konkurransedyktige. 

Vi har en sterk posisjon innen Enterprise Content Management og innebygd programvare og elektronikk design, men tilbyr også andre tjenester innen IT og teknologi. 

 

Våre kunder er primært i informasjonintensive bedrifter, forskning og utvikling.

 

Hver dag tar vi teknologisk innovasjon til nye nivåer og utvikler fremtidige løsninger, systemer og produkter.

Verdier

Altrankonsernet er et verdistyrt selskap der våre verdier er førende for beslutninger og dag til dag oppdrag. Vi legger til rette for at hver enkelt Altran-konsulent også lever opp til disse verdiene og sier at en Altran-konsulent er … 

Innovativ

Våre konsulenter har fokus på å ta de beste idéene helt frem til verdi for våre kunders virksomhet. Vi leder den tekniske utviklingen og bidrar til våre kunders suksess og lønnsomhet.

Kvalitetsbevisst

Våre konsulenter leverer tjenester, software og produkter av riktig kvalitet i komplekse omgivelser. Vi er drevet av å gjøre ting bedre og stadig utfordre oss selv. Med oss har vi et sterkt lokalt og unikt globalt nettverk av ressurser og kunnskap.

Dynamisk

Våre konsulenter er løsningsorienterte, energiske og lette å samarbeide med. Endring er vår hverdag.

Kommuniserende

Våre konsulenter bygger tillit og gode relasjoner med våre kunder gjennom god kommunikasjon i alle situasjoner. Vi skaper og utvikler ved å lytte nøye, foreslå løsninger, løfte muligheter og fasilitere diskusjoner. Lagånd og moro på jobb er viktige begreper i vår kultur. At vi bryr oss mer om verdien vi skaper enn titler og status skaper tillit til hva vi kan og gir oss mot til å alltid fortelle sannheten.

Ansvarsfull

Våre konsulenter tar ansvar for det vi gjør og deler vår kunnskap. Vi er proaktive og engasjerte. Vi er en del av samfunnet og ønsker å forme fremtiden.  Vi tar ansvar for å gi kundene ny innsikt og nye muligheter ved å diskutere mulighetsrommet for løsninger og veivalg med vår unike bredde og dybdekunnskap på teknologi.