• Velg webside

Information Systems

Innen området Information Systems tilbyr Altran ett bredt spekter av tjenester som hjelper våre kunder å foredle informasjon til kunnskap.

For at våre kunder skal forsterke sin konkurransekraft og øke sin lønnsomhet må deres informasjonsløsninger effektivt understøtte virksomheten.

Vårt fokus er kvalitet, hastighet og tilgjengelighet på informasjon!

De fleste bedrifter ser et økende behov for integrasjon mellom ulike typer system som intranett, ekstranett, ERP, forretningssystemer og eksterne hjemmesider.

Moderne arbeidsmetoder innbefatter også anvendelse av sosiale medier som en naturlig del av arbeidet og et økende behov for informasjon om bruksmønster og målgrupper.

Med hjelp av effektive og moderne løsninger kan våre kunder:

  • Få kontroll over et stadig økende informasjonsflyt
  • Få kontroll over risiko knyttet til informasjonstilgang
  • Håndtere kritiske innovasjonsprosjekt
  • Automatisere prosesser
  • Raskt å tilpasse sine verktøy etter endringer i virksomheten.
  • Utnytte fordelene av sine informasjonsplattformer og Service-Oriented Architecture

Per Kristian Haakonsen

+47 93 80 95 56
Per-Kristian.Haakonsen@remove-this.altran.com