• Velg webside

Business Intelligence

Virksomheters informasjonsmengde vokser raskt. Dette stiller større krav til virksomheten, verktøy og systemer.

Med Altrans Business Intelligence-løsninger øker våre kunders konkurransekraft. Rett informasjon til rett tid hjelper våre kunder å effektivisere sin virksomhet og ta mer lønnsomme beslutninger basert på den informasjon som allerede finnes.

Business Intelligence innebærer, med teknologier for dataanalyse og integrasjon, å finne løsninger og metoder for organisasjoner for å bedre forstå sin virksomhet og sin omverden.

Beslutningsunderlaget skapes gjennom å samle inn, lagre, analysere og presentere data.
Med vår lange erfaring innen informasjons- og datahåndtering tilbyr vi våre kunder Business Intelligence-løsninger for beslutningsstøtte, rapportering, OLAP, statistisk analyse, prognoser og data mining.