• Velg webside

Identity & Access Management

Siden kompleksiteten i IT-miljøene er stadig voksende, samtidig som forventningene til samsvarsrapportering utvides og kravene til å utnytte tester i skyen er økende, skaper dette nye utfordringer for bedrifter som forsøker å gi brukerne sine rask og sikker tilgang til nødvendig informasjon og ressurser.

Det kan være flere kritiske komponenter som kreves for å løse disse utfordringene, og det er viktig å velge løsninger som er sikre, skalerbare og i stand til effektivt å administrere tilgang til ressurser, enten tilgjengeliggjort fra bedriftens nettverk eller skyen.

Altran har både rådgivnings- og implementasjonskompetanse innenfor Identity and Access Management (IAM).

Hvordan tilnærme seg identitets- og tilgangsløsninger?

  • Identifisere: Identitet er kjernen i identitetsbaserte bedrifter. Den gir brukerne regelbaserte tilganger til ressurser og kobler  sammen sikkerhet og samsvar på tvers av fysiske, virtuelle og sky miljøer.
  • Sikre: Å ha en fullstendig oversikt over alle identitetene i bedriften øker sikkerheten og gjør det mulig for organisasjoner å implementere overvåking av brukeraktiviteter. Ser man forbi logging og hendelsesrapportering så kan aktivitetsmonitorering knyttes sammen med forskjellige systemer og  dermed danne kjernen i en godt sikret virksomhet.
  • Overholde: Overholdelse/Compliance handler om å svare på spørsmålene rundt hvem som har tilgang til hva og hvilke  handlinger de foretok. Rapportering er en viktig komponent for å møte regulatoriske krav, men administrasjon av etterlevelse handler også om å være proaktiv med innsamlet informasjonen for å redusere risiko før de påvirker virksomheten.

Integrasjon av identitet og sikkerhet gjør at du kan utføre kontinuerlig samsvars-rapporteringer, noe som fører til en bredere og mer  handlingskraftig oversikt over virksomheten. Dagens organisasjoner har biter av ovennevnte funksjonalitet, men få har integrert dem til å oppnå oversikt og kontroll over  brukere og deres aktiviteter. Altran har mange års erfaring i rådgivning og implementering i bedrifter fra ulike bransjer for å bygge et fundament for identitets- og tilgangsløsninger