• Velg webside

Project Management

Krav til prosjektgjennomføring øker fra flere hold. Økende kompleksitet og kortere tidsfrister er realiteten i mange prosjekt. Dette stiller høye krav til styring og struktur for å kunne levere i henhold til krav og tid samt styre risiko underveis.

Strukturert prosjektledelse er uten tvil den viktigste suksessfaktoren for et vellykket prosjekt. En god prosjektleder reduserer risikoen og gir trygghet uansett kompleksitet uavhengig av om det er agile eller tradisjonelle leveranser.

Prosjektledelse innebærer å sikre at forventet resultat leveres i henhold til plan, samt avdekke eventuelle endringsbehov underveis. Lederen skal lede temaets tidsplan, ressurser og prioriteringer.

Våre prosjektledere har kompetanse til å gjennomføre hele systemutviklingsprosessen, fra forstudie til utrulling. Våre prosjektledere er sertifisert innen blant annet PMI, PMP, PPS, Pejl, PROPS, PRINCE2 samt agile utviklingsmetodikker, som feks. Scrum.