• Velg webside

Outlook to SharePoint

Outlook til SharePoint - helt enkelt

Det å flytte epost og vedlegg fra Outlook til SharePoint er noe alle ønsker seg. Altran har jobbet med flere trepartsløsninger som muliggjør dette. Felles for disse er at de er komplekse og tilhører ofte en større suite med funksjoner. Kundene våre ender da opp med å betale mye for den funksjonaliteten de trenger.

Altran har nå utviklet en Outlook til SharePoint løsning. Den er like enkel å installere som den er å bruke. Den gjør akurat det navnet sier, den gjør det mulig å flytte epost (med vedlegg) fra din Outlook klient til ditt SharePoint miljø.